Sektörde 10 yıllık tecrübe!
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
MSA Jeoloji

Mühendislik Jeolojisi Çalışmaları

 • İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları
 • Zemin ve Temel Etüdü
 • Kara yolu, tünel, baraj ve gölet projelerinde jeoteknik hizmetler (sondaj ve raporlama )
 • Şev stabilite analizleri
 • Zemin iyileştirme tasarım hizmeti
 • Yer seçimi ve mikro bölgeleme

Hidroloji ve Hidrojeoloji Çalışmaları

 • Soğuk su sondajları (içme, sulama ve diğer faaliyetler için)
 • Susuzlaştırma faaliyetleri
 • Hidrojeolojik etüt çalışmaları
 • Jeotermal ve doğal mineralli su saha ruhsatlarının teknik sorumluluğunu yürütme
 • Yasal izinler, yas arama ve kullanma belgeleri DSİ’den şirketimiz tarafından alınmaktadır.

Jeofizik Çalışmalar

 • Gravite ölçümler ve haritalanması
 • Manyetik ölçümler ve haritalanması
 • Işın (radyometri) ve gaz ölçümleri
 • Jeoelektrik etütler
 • Sismik etütler
 • Kuyu jeofiziği yöntemleri

Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Haritalama Çalışmaları

 • Temel jeolojik haritalama çalışmaları
 • Litoloji haritalama çalışmaları
 • Mühendislik jeolojisi haritalama çalışmaları (zemin sıvılaşma analizleri, heyelan, sel ve taşkın alanları vb.)
 • Maden yatakları haritalama çalışmaları
 • Sayısal arazi modeli analizleri (eğim, bakı)

Madencilik ve Sondaj

 • Maden Arama sondajları ve Rezerv Değerlendirme
 • Endüstriyel Hammadde Araştırmaları

Referanslarımız

Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image